หน้าหลัก

ชุมชนไทย/จีน

ชุมชนมลายู

ชุมชนผสมผสาน

เสน่ห์ปัตตานี

มองวงแหวนพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อ

วิดีโอคลิป
ภาพถ่าย
สิ่งพิมพ์ออนไลน์
เว็บไซต์

ข่าวและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ” ย่านเมืองเก่าปัตตานี เนื่องในวันสงขลานครินทร์

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะในย่านเมืองเก่าปัตตานี PATTANI OLD TOWN ART EXHIBITIONS

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะในย่านเมืองเก่าปัตตานี PATTANI OLD TOWN ART EXHIBITIONS [สายน้ำ-ศรัทธา-อาเนาะซูงา-กือดาจีนอ]

รู้คุณค่า วิชาการ วัฒนธรรม

รวมผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี: Cultural economy development: Pattani Heritage City นำเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 28 วันที่ 15-23 กันยายน 2563 จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องเล่าเรื่องราวปัตตานี