ข่าวและกิจกรรม

ปือลางีนิทรรศการ

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมปฏิบัติการที่นำมาสู่การจัดนิทรรศการครั้งนี้ โดยมีคุณศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “”ปือลางี: ผ้ารุ้งหลากสี ผลิตภัณฑ์ดีชายแดนใต้”

Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เผยแพร่คลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเรื่องราวน่ารู้คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีออกสู่สังคม

Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการผลิตคลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเสนอเรื่องราวน่ารู้ที่อยู่คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีมาอย่างยาวนาน นำเสนอต่อสาธารณชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ” ย่านเมืองเก่าปัตตานี เนื่องในวันสงขลานครินทร์

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะในย่านเมืองเก่าปัตตานี PATTANI OLD TOWN ART EXHIBITIONS

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะในย่านเมืองเก่าปัตตานี PATTANI OLD TOWN ART EXHIBITIONS [สายน้ำ-ศรัทธา-อาเนาะซูงา-กือดาจีนอ]

รู้คุณค่า วิชาการ วัฒนธรรม

รวมผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี: Cultural economy development: Pattani Heritage City นำเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 28 วันที่ 15-23 กันยายน 2563 จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลิตภัณฑ์จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ และการพัฒนาวิสาหกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ และการพัฒนาวิสาหกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1 2 3 4