เรื่องเล่าทั้งหมด

เรื่องราวเล่าขาน ตำนานตานี

เรื่องเล่าทั้งหมด

Displaying 1 - 25 of 108

 รหัสเรื่องเล่า เรื่อง หมวดหมู่ เป็นเรื่องเล่าของอำเภอผู้บันทึกเรื่องเล่า
115นาซิดาแฆสำรับปัตตานีเมืองปัตตานีศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
114ขนมลอปะตีแกสำรับปัตตานีเมืองปัตตานีศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
113วิธีเก็บลูกหยีจากต้นหยียักษ์การทำมาหากิน อาชีพปัตตานียะรังประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
112เรื่องเล่ามัสยิดกรือเซะสถานที่สำคัญของปัตตานีเมืองปัตตานีนุสรา โต๊ะเซะ
111ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวสถานที่สำคัญของปัตตานีเมืองปัตตานีนุสรา โต๊ะเซะ
110ตระกูลคณานุรักษ์บุคคลคุณค่าปัตตานีเมืองปัตตานีมนทิรา อินทร์แก้ว
109กษัตริยาแห่งปัตตานีโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีจุฑารัตน์ ปานผดุง
108เจ้าเมืองวัยเยาว์ - กุมารสยามโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีจุฑารัตน์ ปานผดุง
107ปัตตานีพ่ายแพ้สงครามโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีจุฑารัตน์ ปานผดุง
106โบราณสถานบ้านวัด หมายเลข 9โบราณคดีและประวัติศาสตร์ยะรังจุฑารัตน์ ปานผดุง
105ขนมเจาะหูสำรับปัตตานียะรังศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
104ขนมวะฮูลูสำรับปัตตานียะรังศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
103การฟื้นฟูผ้าโบราณ “ผ้าลีมาหรือผ้าจวนตานี” ในปัจจุบันสมบัติปัตตานีเมืองปัตตานีอ้อมใจ วงษ์มณฑา
102สวนส้มโอแปลงใหญ่เมืองยะรังการทำมาหากิน อาชีพปัตตานียะรังรวีวรรณ ขำพล
101ธนาคารส้มโอปูโก (Puko Bank)การทำมาหากิน อาชีพปัตตานียะรังรวีวรรณ ขำพล
100สงครามอยุธยา-ปัตตานีโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีจุฑารัตน์ ปานผดุง
98พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลีแหล่งเรียนรู้ปัตตานีศึกษาเมืองปัตตานีกมลทิพย์ หลงหา
97สถาปัตยกรรมวังยะหริ่งสถาปัตยกรรมยะหริ่งอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
96เรื่องเล่าเกาะจือลาปีภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์สายบุรีอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
95ทุเรียนแปลงใหญ่ ทรายขาวการทำมาหากิน อาชีพปัตตานีโคกโพธิ์อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
94สุเหร่าอาโหโบราณคดีและประวัติศาสตร์ยะหริ่งอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
93อาชีพที่หายไป : กระจูดปะเสยะวอหัตถศิลป์ หัตถกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมสายบุรีอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
92กว่าจะเป็นเรือกอและแหล่งเรียนรู้ปัตตานีศึกษาสายบุรีอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
91แหลมตาชี อัญมณีแห่งลังกาสุกะสถานที่สำคัญของปัตตานียะหริ่งอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
90ขนมโบราณเมืองยะหริ่งการทำมาหากิน อาชีพปัตตานียะหริ่งอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
 รหัสเรื่องเล่า เรื่อง หมวดหมู่ เป็นเรื่องเล่าของอำเภอผู้บันทึกเรื่องเล่า