คมนาคม

1. จักรยานยนต์รับจ้าง

2. รถโดยสาร (รถตุ๊กตุ๊ก)

3. สามล้อถีบ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

4. รถโดยสารประจำทาง สายปัตตานี-ยะลา