ตำนาน เรื่องเล่า

กุโบร์โต๊ะอาเยาะห์ เป็นกุโบร์ประจำของชุมชนมลายู ปัจจุบันยังมีการเปิดใช้ให้นำศพมาฝั่งได้อย่างต่อเนื่อง ไม่รวมแต่ชาวชุมชนมลายูในตำบลจะบังติกอ ที่นำศพของคนในครอบครัวมาฝัง ชุมชนรอบข้างที่ผู้ตายที่ความประสงค์อยากจะฝังศพตัวเองไว้ใกล้ๆ กับบรรพบุรุษก็สามารถนำศพมาฝังได้เช่นกัน
ในอดีตสถานที่บริเวณนี้เรียกว่า เลี้ยวตะลุโบ๊ะ เป็นชุมชนบ้านตะลุโบ๊ะ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลจะบังติกอ บริเวณนี้เป็นคุ้งแม่น้ำปัตตานี เรียกบริเวณนี้ว่า ลูโบ๊ะบอยอ (วังจระเข้) เป็นสถานที่ที่อยู่ของจระเข้เป็นจำนวนมาก จระเข้จะขึ้นมาอาบน้ำ และตากแดดในบริเวณนี้...