คมนาคม

1. ท่าเรือหลักเมืองปัตตานี

ท่าเรือหลักเมืองปัตตานีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่าเรือการท่องเที่ยวชุมชน ในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ภายใต้สโลแกนว่า ปลอดภัย เรือปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัยและยังช่วยในการช่วยพัตนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีบูรณาการ เป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดปัตตานีให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชนในพื้นที่ นับเป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกของจังหวัดปัตตานีที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ ท่าเรือหลักเมืองปัตตานีอยู่ตรงข้ามมัสยิดปากีสถาน

2. รถตู้หาดใหญ่-ปัตตานี

เส้นทางเดินรถ นาหม่อม ควนมีด จะนะ สะกอม ปากบาง พระพุทธ ปาแด ดอนยาง หนองจิก

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอด บขส. ปัตตานีจอด บขส ระยะทาง : 110 กม.
ค่าโดยสาร : หาดใหญ่-ปัตตานี 100 บาท
ติดต่อสอบถาม : หาดใหญ่ 089-1705600 ปัตตานี 073-451566,087-9246811,073-348600