เรื่องราวน่ารู้

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนั้นกำเนิดในครอบครัวตระกูลลิ้ม ในสมัยพระเจ้าซื่อจงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์เหม็ง ราวๆ พ.ศ. ๒๐๖๕ - ๒๑๐๙ มีพี่น้องชายหญิงหลายคน มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อ "ลิ้มโต๊ะเคี่ยม" ซึ่งรับราชการอยู่ที่อำเภอ มณฑลฮกเกี้ยน เมื่อบิดาลิ้มโต๊ะเคี่ยมถึงแก่กรรมจึงได้ย้ายมารับราชการที่เมื่องจั่วจิว ปล่อยให้ลิ้มกอเหนี่ยวและพี่น้องคนอื่นๆ เฝ้าดูแลมารดา...
กุโบร์โต๊ะอาเยาะห์ เป็นกุโบร์ประจำของชุมชนมลายู ปัจจุบันยังมีการเปิดใช้ให้นำศพมาฝั่งได้อย่างต่อเนื่อง ไม่รวมแต่ชาวชุมชนมลายูในตำบลจะบังติกอ ที่นำศพของคนในครอบครัวมาฝัง ชุมชนรอบข้างที่ผู้ตายที่ความประสงค์อยากจะฝังศพตัวเองไว้ใกล้ๆ กับบรรพบุรุษก็สามารถนำศพมาฝังได้เช่นกัน
ในอดีตสถานที่บริเวณนี้เรียกว่า เลี้ยวตะลุโบ๊ะ เป็นชุมชนบ้านตะลุโบ๊ะ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลจะบังติกอ บริเวณนี้เป็นคุ้งแม่น้ำปัตตานี เรียกบริเวณนี้ว่า ลูโบ๊ะบอยอ (วังจระเข้) เป็นสถานที่ที่อยู่ของจระเข้เป็นจำนวนมาก จระเข้จะขึ้นมาอาบน้ำ และตากแดดในบริเวณนี้...