ข่าวและกิจกรรม

เรียนรู้เรื่องการฟื้นใจเมืองเก่าภูเก็ตไปพร้อมกับ “3 อา” อาคาร อาหาร อาภรณ์ จากประธานย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เรียนรู้เรื่องการฟื้นใจเมืองเก่าภูเก็ตไปพร้อมกับ “3 อา” อาคาร อาหาร อาภรณ์ จากประธานย่านเมืองเก่าภูเก็ต

การประสานกลไกและบูรณาการความร่วมมือ 5 ภาคีพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

ม.อ.ปัตตานีโดยทีมวิจัย ฯ จึงจัดประชุมประสานความร่วมมือจากผู้บริหารและตัวแทนภาคีหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 วัดตานีนรสโมสร โดยมีพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้นำ และ ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Synergy ฤาดี : ปัตตานี-ญี่ปุ่น-ยุโรป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Synergy ฤาดี : ปัตตานี-ญี่ปุ่น-ยุโรป ในโครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ม.อ.ปัตตานีเดินหน้าเร่งพัฒนาชุดความรู้ “ปัตตานีศึกษา” ในมิติการเรียนรู้ไร้พรมแดน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดประชุม “พัฒนาชุดความรู้ปัตตานีศึกษา” ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนา “ชุดความรู้ปัตตานีศึกษา”

ขอเชิญร่วมงาน SYNERGY ฤาดี : ปัตตานี – ญี่ปุ่น – ยุโรป

ขอเชิญร่วมงาน SYNERGY ฤาดี : ปัตตานี – ญี่ปุ่น – ยุโรป ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดภาพถ่าย Synergy ฤาดี : ปัตตานี-ญี่ปุ่น-ยุโรป 

ประกวดภาพถ่าย Synergy ฤาดี หัวข้อ “เรื่องเล่าจากถนนฤาดี” ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามวิถีจะบังติกอ

ซูกอปอซอ 3 เปิดพื้นที่ให้เรียนรู้ความงดงามของ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ที่ทรงคุณค่าตามวิถีเมืองเก่าจะบังติกอ จังหวัดปัตตานีในเดือนรอมฎอน

บรรยากาศการละศีลอดร่วมกัน ตามวิถีแห่งวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง สร้างความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

บรรยากาศการละศีลอดร่วมกัน ตามวิถีแห่งวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง สร้างความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

1 2 3