ตลาดเทศวิวัฒน์ 1

DSC00068-1.jpg
ชุมชนผสมผสาน
อื่นๆ
ถนนฤดี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง ปัตตานี 94000
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 5.00 น.

ประวัติและความสำคัญ

ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เป็นย่านการค้าอาหารสด แห้ง และแหล่งเสื้อผ้า รองเท้า มีสินค้าหลากหลายให้เลือกบริโภค ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณถนนนาเกลือ ถนนยะรัง ถนนฤาดี และถนนปานาเระ ปัจจุบันมีร้านค้าอยู่ในบริเวณชุมชน ประมาณ 150 หลังคาเรือน มีห้างสรรพสินค้าของท้องถิ่น ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน มูลนิธิ ธนาคาร และมีคลองอาเนาะซูงาไหลผ่านด้านหลังของชุมชน

ลักษณะที่เด่นของตลาดเทศวิวัฒน์ คือมีความเป็นชุมชนและรวมกลุ่มเข้มแข็ง เนื่องจากตลาดที่นั่นไม่ได้เป็นเพียงแหล่งค้าขาย หากแต่เป็นที่อยู่อาศัยของคนแถวนั้นมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดปัตตานี มีเรื่องเล่าและเรื่องราวสำคัญที่น่าศึกษา และจัดทำเป็นประวัติชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนเกินความภาคภูมิใจ และมีความรักพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เป็นการทำประวัติชุมชน จากคนในชุมชนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อคนในชุมชน เนื่องจาก การสำรวจดังกล่าวต้องมีการสืบค้นข้อมูลจากผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนคนรุ่นที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและภูมิใจที่ได้คิดถึงเรื่องราวความทรงจำในอดีต

แสดงความคิดเห็น