สุเหร่าตะลุโบ๊ะ

59439-2.jpg
ชุมชนมลายู
ศาสนสถาน
ถนนยะรัง ต. จะบังติกอ อ. เมือง จ. ปัตตานี
คุณหมออนันต์ สุไลมาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0896852784

ประวัติและความสำคัญ

สุเหร่าตะลุโบ๊ะ ตั้งอยู่ที่ถนนยะรัง ตรงเลี้ยวตะลุโบ๊ะ เดิมเป็นอาคารไม้เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมชุมชนตะลุโบ๊ะ มีที่ดินประมาณ 1 ห้องเศษๆ ต่อมาตระกูลระเด่นอาหมัด ได้รื้ออาคารไม้หลังเก่า และได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นตึก 2 ชั้น และปรับปรุงห้องน้ำ ทำรั้ว ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 2 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี สถาปนิกผู้ออกแบบและตกแต่ง โดยคุณราชิต ระเด่นอาหมัด เป็นอาคารสไตล์มลายู จุผู้คนได้ประมาณ 70-100 คน ชั้น 1 เป็นที่ละหมาดสุภาพสตรี และชั้น 2 เป็นที่ละหมาดสุภาพบุรุษ เนื่องจากสุเหร่าแห่งนี้ตั้งอยู่ติดถนนสายหลักทางไปจังหวัดยะลา เส้นทางสายนี้จึงมีการจราจรคับคั้งตลอดเวลา จึงมีพี่น้องมุสลิมทั้งชายและหญิง แวะปฏิบัติศาสนกิจอยู่เสมอ

ที่มา : คุณฟาแตฮะ สุไลมาน (สกุลเดิมระเด่นอาหมัด) ภรรยาคุณหมออนันต์ สุไลมาน ผู้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อ 6 ธ.ค. 2561

แสดงความคิดเห็น