วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่/อาชีพ

ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งร้านอาหาร ของชำ

การแต่งกายในอดีต

คนปัตตานีเดิมนิยมใส่ชุดนายู ชุดยาวๆ ใส่เข็มขัด นิยมเกล้าผม พันผ้าหลวมๆ นิยมเครื่องประดับสร้อยมุก เข็มขัด สมัยก่อนคนขายเพชร เครื่องประดับ จะมารอลูกค้าที่ร้านทำผม เพราะเป็นแหล่งรวมคนหลากหลายอาชีพ ทั้งข้าราชการ เถ้าแก่เรือ พ่อค้า แม่ค้า