หน้าหลัก

ชุมชนไทย/จีน

ชุมชนมลายู

ชุมชนผสมผสาน

เสน่ห์ปัตตานี

มองวงแหวนพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อ

วิดีโอคลิป
ภาพถ่าย
สิ่งพิมพ์ออนไลน์
เว็บไซต์

ข่าวและกิจกรรม

บรรยากาศ #เทศกาลถือศีลกินเจปัตตานี ประจำปี 2566 (Pattani Vegetarian Festival 2023)

บรรยากาศ #เทศกาลถือศีลกินเจปัตตานี ประจำปี 2566 (Pattani Vegetarian Festival 2023) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียงปัตตานี (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)

สถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA Academy คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี หารือร่วมกับกองประกวดและทีมงานมิสแกรนด์ปัตตานี 2024

สถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA Academy คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี หารือร่วมกับกองประกวดและทีมงานมิสแกรนด์ปัตตานี 2024 เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการฝึกประสบการณ์รวมถึงได้นำความรู้ เทคนิคที่ตนเองชื่นชอบและสนใจมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

หัวหน้าโครงการร่วมกับทีมวิจัยโครงการปัตตานีสิริมงคล : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมจีนชายแดนใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าละหมาดบ้านกระหวะ

อาจารย์บัญชา เตส่วน หัวหน้าโครงการร่วมกับทีมวิจัยโครงการปัตตานีสิริมงคล : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมจีนชายแดนใต้ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนทุนทางวัฒนธรรมปัตตานี้ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าละหมาดบ้านกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ปือลางีนิทรรศการ

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมปฏิบัติการที่นำมาสู่การจัดนิทรรศการครั้งนี้ โดยมีคุณศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “”ปือลางี: ผ้ารุ้งหลากสี ผลิตภัณฑ์ดีชายแดนใต้”

เรื่องเล่าเรื่องราวปัตตานี