สถานที่อื่นๆ

คลองอาเนาะซูงา เชื่อมต่อต้นน้ำจากแม่น้ำปัตตานีผ่านชุมชนอาเนาะซูงา เป็นคลองที่อยู่คู่กับวิถีชุมชนมายาวนาน
เป็นตลาดที่ตั้งแบบเอกเทศ มีเพียงร้านค้าชั่วคราวหรือแผงลอยที่ไว้สำหรับขายของในช่วงเวลาหนึ่งที่นัดกันไว้ เช่นช่วงเช้าถึงเที่ยงของวันเสาร์ จันทร์ และพฤหัสบดี ส่วนร้านค้าหรือสถานประกอบการอื่น ๆ เช่น ร้านขายเสื้อผ้า ร้านผ้า ร้านอาหาร หรือร้านขายของฝากจะอยู่รอบนอกตลาด
ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เป็นย่านการค้าอาหารสด แห้ง และแหล่งเสื้อผ้า รองเท้า มีสินค้าหลากหลายให้เลือกบริโภค ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณถนนนาเกลือ ถนนยะรัง ถนนฤาดี และถนนปานาเระ ปัจจุบันมีร้านค้าอยู่ในบริเวณชุมชน ประมาณ 150 หลังคาเรือน มีห้างสรรพสินค้าของท้องถิ่น ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน มูลนิธิ ธนาคาร และมีคลองอาเนาะซูงาไหลผ่านด้านหลังของชุมชน