คมนาคม

การคมนาคมเส้นถนนยะรัง

ชุมชนมลายูจะบังติกอ มีเส้นทางการสัญจรที่สะดวก สามารถเดินทางกับยานพาหนะได้ทุกประเภท ด้วยชุมชนตั้งอยู่บนเส้นทางถนนยะรัง ซึ่งเป็นเส้นทางออกจากตัวเมืองปัตตานี จึงมีรถบริการขนส่งผ่านบนเส้นทางนี้ทุกวัน

รถเมล์ประจำทาง  ยะลา – ปัตตานี โดยสารผ่านทุกๆ สามสิบนาที เดินทางระหว่างจังหวัดปัตตานีไปจังหวัดยะลา คิวรถเมลจะอยู่บริเวณหัวมุมสี่แยกฝั่งถนนรามโกมุท เส้นเข้าเมืองปัตตานี (เพิ่มเติมภาพคิวปัตตานี)

รถสองแถว ปัตตานี – สายบุรี คอยรับส่งพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งประชาชนที่ต้องการเดินทางตามเส้นทาง ที่เดินทางมาขายของในตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี และตลาดเทศวิวัฒน์ ในเส้นทางนี้จะมีศาลารอรถริมทางอยู่บริเวณด้านหน้ากุโบร์โต๊ะอาเยาะฮฺ ทั้งสองฝั่งถนน และนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถเมล และรถสองแถว สามารถโบกรถได้ทุกที่ ๆ รถสัญจรผ่าน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีของผู้คนในชุมชนและผู้ที่ต้องการใช้บริการรถเมล์