สถานที่อื่นๆ

ศูนย์การเรียนรู้จะบังติกอ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าของมัสยิดรายอ ฯ เพื่อให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ย่านเมืองเก่าจะบังติกอ รวมทั้งเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน