วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่/อาชีพ

ย่านชุมชนจีนหัวตลาด (กือดาจีนอ) ชุมชนจีนหัวตลาด เป็นชุมชนเก่าแก่ของปัตตานี  ปัจจุบันนี้มีบ้านอยู่ในย่านนี้ประมาณ 20 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยที่ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว แต่มีกิจการส่วนตัวหรือทรัพย์สมบัติที่สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ลูกหลานที่ย้ายไปทำงานหรือศึกษาต่อต่างถิ่น จะกลับมาเยี่ยมเยียนในช่วงเทศกาลสำคัญ พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายของปัตตานีมาก่อน ปัจจุบันกลายเป็นย่านเก่าแก่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนัก อาคารที่อยู่อาศัยบางหลังอยู่ในสภาพที่ยังดีอยู่ แต่หลายหลังก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา บ้านเรือนบางหลังถูกทุบทิ้งสร้างใหม่ หรือปรับเปลี่ยนเป็นบ้านรังนกนางแอ่น เพื่อเป็นแหล่งผลิตรังนกนางแอ่นสำหรับการส่งออกนอกพื้นที่เพื่อสินค้ารังนก ซึ่งถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างฐานทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดปัตตานีมาช้านาน

ย่านชุมชนชิโนโปรตุกิส (กลุ่มอาคารสไตล์ตะวันตก ถนนฤาดี) พื้นที่นี้เป็นชุมชนที่เป็นส่วนขยายตัวของเมืองปัตตานีที่พัฒนาถัดจากพื้นที่ชุมชนจีนหัวตลาด (กือดาจีนอ) ตั้งอยู่ที่ถนนฤาดี ปัจจุบันยังมีผู้คนอาศัยและประกอบอาชีพในเขตพื้นที่อยู่จำนวนหนึ่ง ประมาณ 50 ครอบครัว และหากเชื่อมโยงไปถึงฝั่งตลาดเทศวิวัฒน์จะมีชุมชนที่มีจำนวนกว่า 10 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งร้านอาหาร ของชำ

การแต่งกายในอดีต

การแต่งกายสมัยก่อน เป็นแบบตามสมัยนิยม ผู้หญิงนิยมใส่กระโปรงทั้งแบบสั้นเลยเข่า และแบบชุดยาว ๆ นิยมผ้าที่มีลวดลาย สดใส นิยมเกล้าผม ใช้เครื่องประดับสร้อยมุก เข็มขัด ส่วนการแต่งกายของชาวบ้าน (แม่ค้า) จะแต่งตัวแบบโบราณ ใส่ผ้าปาเต๊ะ เสื้อผ่าหน้า โดยแม่ค้ามักทูนสินค้าไว้บนศีรษะ จำพวกผลไม้ ผัก มาขายตามบ้าน