สถานที่อื่นๆ

“ม.อ.ปัตตานีภิรมย์” เป็นอาคารเก่าตั้งอยู่ ณ เลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี