สถาปัตยกรรม

บ้านทรงจีนหลังคาแอ่น ของหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง(ปุ่ย แซ่ตัน)