ร้านค้า

ร้านขายผ้ามุสลิมพาณิชย์ เปิดขายผ้ามาตั้งแต่สมัยคุณปู่ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งนับว่าเป็นร้านขายผ้าร้านแรกเริ่มของจังหวัดปัตตานีก็ว่าได้ จากนั้นสืบทอดกิจการมายังรุ่นพ่อ และจนถึงปัจจุบัน
ร้านอามีนะห์ จำหน่ายสินค้าหลากหลาย ได้แก่ ผ้าคลุม ผ้าชุด ผ้าบาวา เสื้อมาลายู ผ้าละหมาด ผ้าโสร่งชายและหญิง ทั้งปลีกและส่ง