วังจะบังติกอ

DSC_2519.jpg
ชุมชนมลายู
สถาปัตยกรรม
ถนนหน้าวัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
ถนนหน้าวัง ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

ประวัติและความสำคัญ


ณ สามแยกชื่อดัง “จะบังติกอ”
              วังรายอปัตตานีมีหลักฐาน
กษัตริย์ราชวงศ์กลันตันสัมพันธ์นาน      “ตังกูบือซาร์” เลิศขานตำนานมี
นับปฐม “ศรีวังษา” มาฉลอง                 องค์ที่สอง “มูหัมหมัดซาห์” สง่าศรี
สืบเชื้อสายครองรัฐปัตตานี                   ณ วังนี้วังเก่าเคยเนานาน
(ประพนธ์, 2520 : 15)

พระราชวังจะบังติกอ ซึ่งอยู่ในสมัยตนกูบือซาร์ หรือตนกูตีมูร์ “พระราชวังจะมีความสวยงามและตั้งอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำ หลังคาพระราชวังจะเป็นทรงสยาม ซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกับหลังคาทรงจีนในบางส่วน พระราชวังจะมีอาคารต่อเติม และระเบียงที่กว้างขวาง พื้นส่วนในของพระราชวังมีระดับสูงกว่าพื้นที่อยู่ข้างนอก พื้นทั้งส่วนนอก ส่วนในจะปูด้วยกระเบื้องที่แวววาวสวยงาม ส่วนหลังคาจะถูกค้ำด้วยเสาต้นขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลทำให้มีความคงทนยิ่งขึ้น กษัตริย์จะใช้อาคารต่อเติมดังกล่าว เป็นที่ต้อนรับแขกและตัดสินคดีต่าง ๆ ส่วนห้องต่าง ๆ จะถูกกั้นโดยไม้กระดานที่มีขนาดสูงจากพื้นถึงหลังคา ซึ่งสอดคล้องกับรูปทรง (ทรงสี่เหลี่ยม) และจะมีการแกะสลักทาสีและชุบด้วยสีทอง” (อาหมัด ฟัตฮี อัลฟาตอนี, 2543 : 95-96)