ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว)

28.jpg
ชุมชนไทย/จีน
ศาสนสถาน
ถนนอาเนาะรู
-

ประวัติและความสำคัญ

ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี ตั้งอยู่เเลขที่ 63 ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เดิมเรียกตลาดจีนเมืองปัตตานี สร้างในสมัยราชวงศ์เหม็ง ศักราชบ้วนเละ ปีที่ 2 ตรงกับ พ.ศ.2117 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า ศาลเจ้าซูก๋งหรือศาลโจ๊วซูกง เป็นศาลเจ้าประจำชุมชนชาวจีน มีองค์พระหมอ หรือโจ๊วซูกง มาเป็นเทพประธานประจำศาลเจ้า
เมื่อ ปี พ.ศ.2407 หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง (ตันจงซิ่น ) ได้ทำการบูรณะและจัดงานสมโภชเป็นประเพณีขึ้น ต่อมาพระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย) ได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากบ้านกรือเซะมาประดิษฐาน และเรียกชื่อศาลเจ้าใหม่ว่า ศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือ ศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว
อาคารศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าชั้นเดียวแบบจีน แบ่งเป็นโถงกลาง ปีกขวาและปีกซ้ายโถงกลางชั้นในมีแท่นบูชา 3 แท่น แท่นกลาง คือ องค์พระหมอ หรือโจ๊วซูกง เป็นเทพประธาน ถือเป็นเทพเจ้าที่ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ และเจ้าแม่ทับทิม (หม่าโจ๊วโป่ ) หรือ เจ้าแม่สมุทร แท่นบูชาทางด้านซ้าย เป็นองค์ เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว และน้องเจ้าแม่ฯ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขาย แท่นบูชาทางด้านขวา เป็นที่ประดิษฐานของ องค์เจ้าที่หรือแป๊ะกง และเจ้าพ่อเสือ หรือตั่วเล่าเอี๊ย เหนือประตูทางเข้าโถงกลาง จะมีหิ้งบูชา องค์เจ้าที่ผู้รักษาประตู หรือหมึ่งซิ้ง
โถงทางขวา มีรูปปูนปั้นติดฝาผนัง คือเทพซาเจียงกุน ถัดไปทางซ้ายมีแท่นบูชาประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม
โถงทางซ้าย เป็นแท่นบูชาประดิษฐาน เทพเจ้ากวนอู หรือ องค์พระกุนเต้กุน
ลานด้านหน้า ตรงข้ามศาลเจ้าแม่ฯ เป็นแท่นบูชาเทวดา และสถูปสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง
เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขาย มีประเพณีให้ยืมเงินขวัญถุง ซึ่งมีความเชื่อว่า ถ้ายืมเงินเจ้าแม่ฯเป็นขวัญถุง จะทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง การยืมเงินผู้ยืมต้องลงชื่อ และจ่ายเงินคืนเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินที่ยืม
นอกจากนี้ยังมีองค์พระกุนเต้กุน และองค์พระเซ่งเต้เอี่ย ซึ่งเป็นพระประจำตัวของพระจีนคณานุรักษ์ ประดิษฐานอยู่ ณ บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู ทั้ง 2 องค์นี้ จะต้องเข้าร่วมในพิธีแห่เจ้าแม่ฯเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ครั้งอดีตตลอดมา และได้อัญเชิญองค์พระกุนเต้กุน องค์พระใช้เซ่งเอี่ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประดิษฐาน ณ บ้านเลขที่27 ถนนอาเนาะรู ซึ่งเป็นบ้านต้นตระกูลคณานุรักษ์ ที่เรียกกันว่าบ้านกงสี และองค์เจ้าที่ ซึ่งประดิษฐาน ณ บ้านเลขที่ 3 ถนนอาเนาะรู ซึ่งเป็นบ้านเดิมของนางเม่งจู โกวิทยาพี่สาวพระจีนฯ เข้าร่วมในพิธีแห่เจ้าแม่ฯ ด้วย
สำหรับงานสมโภชมีประเพณี แห่องค์พระ ลุยน้ำ ลุยไฟ ซึ่งจะจัดในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 1 ของจีนตรงกับวันมาฆะบูชา ของทุกปี