ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

สถานที่สำคัญของปัตตานี
ตันหยงลุโล
เมืองปัตตานี

นายอรรถพร อารีหทัยรัตน์ ได้เล่าว่าในสมัยก่อนบริเวณอ่าวปัตตานี เป็นฮวงซุ้ยสุสานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สมัยก่อนบริเวณอ่าวปัตตานี จะมีที่จอดเรือค้าขาย ลักษณะมีพื้นที่ดิน ฮวงซุ้ยของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจึงตั้งอยู่ที่นั่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเล ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับสั่งให้มีการอนุรักษ์ไว้ จึงได้ทำพิธีอันเชิญฮวงซุ้ยของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมาไว้ที่เมืองกรือเซะ และได้สร้างรูปปั้นเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไว้ใต้ต้นมะม่วงหิมะพานต์ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของมัสยิดกรือเซะ ต่อมาชาวจีนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่เมืองกรือเซะ ได้ย้ายถิ่นฐานอาศัยไปที่เมืองปัตตานี เนื่องจากความเสื่อมโทรมของเมืองกรือเซะ ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และเริ่มมีการเปิดท่าเพื่อการค้าขายเพิ่มขึ้นในบริเวณอ่าวปัตตานี ในช่วงนี้จึงได้มีการนำรูปปั้นของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมาไว้ที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงที่เมืองปัตตานี โดยมีพระจีนคณานุรักษ์เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าในสมัยนั้น เพื่อให้ชาวจีนได้สักการะบูชาได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเมืองกรือเซะ ซึ่งเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยประมาณ นายอรรถพร ยังเล่าต่อไปว่า สมัยนั้นถ้าชาวจีนต้องเดินทางไปยังเมืองกรือเซะ เพื่อไปศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว จะต้องเดินผ่านหมู่บ้านชาวอิสลาม ซึ่งการเดินทางไปแต่ละครั้งจะนำของไหว้บูชาต่างๆ เช่น หัวหมู บายศรีต่างๆ ผ่านไปด้วย จึงมีความไม่สะดวกในเรื่องของความรู้สึก เลยได้มีการย้ายที่ตั้งของรูปปั้นเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว

เรียบเรียงโดย นุสรา โต๊ะเซะ