บริเวณที่ตั้งสุเหร่าตะลุโบ๊ะ

59434.jpg
ชุมชนมลายู
ตำนาน เรื่องเล่า
คุณฟาแตฮะ สุไลมาน (สกุลเดิมระเด่นอาหมัด) ภรรยาคุณหมออนันต์ สุไลมาน ผู้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อ 6 ธ.ค. 2561

เรื่องราว

ในอดีตสถานที่บริเวณนี้เรียกว่า เลี้ยวตะลุโบ๊ะ เป็นชุมชนบ้านตะลุโบ๊ะ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลจะบังติกอ บริเวณนี้เป็นคุ้งแม่น้ำปัตตานี เรียกบริเวณนี้ว่า ลูโบ๊ะบอยอ (วังจระเข้) เป็นสถานที่ที่อยู่ของจระเข้เป็นจำนวนมาก จระเข้จะขึ้นมาอาบน้ำ และตากแดดในบริเวณนี้ ตั้งแต่บริเวณคุ้งแม่น้ำปัตตานีไปจนถึงโรงอ่าง จะเป็นป่าสาคูเป็นที่อยู่ของจระเข้ ยังไม่มีบ้านคนเหมือนปัจจุบันนี้ ต่อมาที่บริเวณมัสยิดแบรอในปัจจุบัน ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบตะลุโบ๊ะ (อบต.) ขึ้นที่นี้ จึงเรียกทีนี้ว่าตะลุโบ๊ะในอดีตสถานที่บริเวณนี้เรียกว่า เลี้ยวตะลุโบ๊ะ เป็นชุมชนบ้านตะลุโบ๊ะ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลจะบังติกอ บริเวณนี้เป็นคุ้งแม่น้ำปัตตานี เรียกบริเวณนี้ว่า ลูโบ๊ะบอยอ (วังจระเข้) เป็นสถานที่ที่อยู่ของจระเข้เป็นจำนวนมาก จระเข้จะขึ้นมาอาบน้ำ และตากแดดในบริเวณนี้ ตั้งแต่บริเวณคุ้งแม่น้ำปัตตานีไปจนถึงโรงอ่าง จะเป็นป่าสาคูเป็นที่อยู่ของจระเข้ ยังไม่มีบ้านคนเหมือนปัจจุบันนี้ ต่อมาที่บริเวณมัสยิดแบรอในปัจจุบัน ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบตะลุโบ๊ะ (อบต.) ขึ้นที่นี้ จึงเรียกทีนี้ว่าตะลุโบ๊ะ