เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 35 ขนมแกลแป๊ะซาฆู ขนมโบราณ จะบังติกอ ด้วยใจที่แรงกล้านำมาสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์

เกี่ยวกับวิดีโอ

เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 35 ขนมแกลแป๊ะซาฆู ขนมโบราณ จะบังติกอ ด้วยใจที่แรงกล้านำมาสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์