เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 36 ตลาดมือสองหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี แลนด์มาร์คของผู้ชื่นชอบสินค้ามือสองชายแดนใต้

เกี่ยวกับวิดีโอ

เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 36 ตลาดมือสองหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี แลนด์มาร์คของผู้ชื่นชอบสินค้ามือสองชายแดนใต้