เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 37 ตลาดจาบังมากัน พลังชุมชนสร้างเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับวิดีโอ

เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 37 ตลาดจาบังมากัน พลังชุมชนสร้างเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน