เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 38 ตลาดยามเช้าชุมชนวอกะเจะหะสีสันแห่งวิถีเมืองตานี

เกี่ยวกับวิดีโอ

เล่าเรื่องเมืองตานี ตอนที่ 38 ตลาดยามเช้าชุมชนวอกะเจะหะสีสันแห่งวิถีเมืองตานี