อาหาร เครื่องดื่ม

ลูกหยีเป็นผลไม้พื้นเมืองของภาคใต้ ลักษณะผลจะออกเป็นช่อ ผลดิบจะมีสีเขียว เมื่อสุกเปลือกจะเป็นสีดำ เนื้อด้านในจะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ลูกหยีเป็นผลไม้ที่หายาก จึงทำให้มีราคาสูง...
ข้าวเกรียบปลา ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่สำคัญ คือ เนื้อปลาสด และมีส่วนผสมที่หลากหลาย เช่น แป้งสาคู แป้งมัน ไข่ไก่ พริกไทย งาดำ และสาหร่ายผมนาง...
ผลิตภัณฑ์เกลือ เกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมชุมชน และเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจ...
น้ำบูดู เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ ทำมาจากการหมักปลากับเกลือ ใช้เวลาในการหมักประมาณ 1 ปี น้ำบูดูเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการทำข้าวยำ ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่สำคัญของภาคใต้...
ปลาหมึกแห้ง เป็นปลาหมึกกล้วยที่สด ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเพราะจะทำให้ปลาหมึกสีไม่สวยและมีกลิ่นโดยผ่าบริเวณลำตัวด้านหลังและส่วนหัว...
โรตีกรอบเป็นอาหารยอดนิยมของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ด้วยโรตีสดไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงเกิดผลิตภัณฑ์โรตีกรอบซึ่งเป็นการนำแผ่นแป้งโรตีมาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้...