มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ” ย่านเมืองเก่าปัตตานี เนื่องในวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชน กล่าวรายงานโดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” คุณศรีวิไล ปริชญากร และครอบครัว เป็นประธานเปิดบ้าน “เลขที่ 5 กือดาจีนอ”

แสดงความคิดเห็น