ขอเชิญเที่ยวงาน Shining Pattani “ปัตตานี…ใช่เลย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวของปัตตานีด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานี วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี กศน.เมืองปัตตานี ขอเชิญร่วมงาน Shining Pattani “ปัตตานี…ใช่เลย” ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน นี้ ที่ย่านวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี บริเวณชุมชนหัวตลาด ถนนอาเนาะรู เชิญร่วมอิ่มเอมกับบรรยากาศย่านเมืองเก่า ชมตลาด ชิมอาหาร ชมอาคาร และเพลินตากับเสื้อผ้าอาภรณ์อัตลักษณ์ปัตตานี โดยมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของปัตตานีด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้สนใจดูรายละเอียดของข่าวได่้ที่
https://administration.pn.psu.ac.th/pr-file/Shining%20Pattani.pdf

สื่อมวลชนสามารถดาวนโหลดข่าวนี้ ได้ที่
https://administration.pn.psu.ac.th/pr-file/Shining%20Pattani.docx

แสดงความคิดเห็น