Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เผยแพร่คลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเรื่องราวน่ารู้คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีออกสู่สังคม

Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการผลิตคลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเสนอเรื่องราวน่ารู้ที่อยู่คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีมาอย่างยาวนาน นำเสนอต่อสาธารณชน ตามโครงการสร้างการรับรู้ของสาธารณะต่อพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี คลิปวิดีโอชุดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ตอน เผยแพร่ผ่านทางช่อง Youtube ของ Pattani Heritage City หรือติดตามได้จากเมนู วิดีโอคลิป เสน่ห์ปัตตานี มองวงแหวนพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อ บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้เลย

แสดงความคิดเห็น