ประมวลภาพกิจกรรมเปิดนิทรรศการ ปือลางี: ผ้ารุ้งหลากสี

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดนิทรรศการ ปือลางี: ผ้ารุ้งหลากสี ผลิตภัณฑ์ดีชายแดนใต้ ซึ่งได้เปิดไปในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
นิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการทำผ้าปือลางี และหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากผ้าปือลางี โดยมีการรวบรวมผลงานที่มาจากการถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีด้วยวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ศรุดา กันทะวงศ์ และอาจารย์สิรภพ บุญสุข มาจัดแสดง ณ ศูนย์บริการ ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ (บ้านเหลือง)
ทุกท่านสามารถเข้าชมผลงานดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และสามารถอุดหนุนสินค้าเพื่อสนับสนุนเจ้าของผลงานได้ค่ะ
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูงต่อยอดจากโครงการ Pattani Heritage City (Creative Economy) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แสดงความคิดเห็น