สถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA Academy คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี หารือร่วมกับกองประกวดและทีมงานมิสแกรนด์ปัตตานี 2024

สถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA Academy คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี หารือร่วมกับกองประกวดและทีมงานมิสแกรนด์ปัตตานี 2024 เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการฝึกประสบการณ์รวมถึงได้นำความรู้ เทคนิคที่ตนเองชื่นชอบและสนใจมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Patanista Academy เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการวิจัย ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนทุนทางวัฒนธรรมปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

#วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี
#มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท
#patanista
#PattaniHeritageCity

แสดงความคิดเห็น