มัสยิดปากีสถาน

kerdajino-129-1.jpg
ชุมชนไทย/จีน
ศาสนสถาน
มัสยิดปากีสถาน ตั้งอยู่ที่ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
มัสยิดปากีสถาน ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

ประวัติและความสำคัญ

ชาวปากีสถานกลุ่มหนึ่ง จากแคว้นเปชาวาร์ ประเทศปากีสถาน เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดปัตตานี เมื่อกว่าร้อยปีก่อน พวกเขาช่วยกันสร้างมัสยิดเป็นอาคารไม้เพื่อเป็นสถานที่ละหมาดและพักแรม ต่อมาชาวมุสลิมปาทานและชาวมุสลิมในพื้นที่เมืองปัตตานีได้ช่วยกันระดมทุนสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารก่ออิฐทรงโดมใช้ชื่อว่า “มัสยิดปากีสถานปัตตานี” มัสยิดแห่งนี้มีชาวมุสลิมเข้ามาประกอบพิธีละหมาด และเป็นสถานที่พักแรมสำหรับคนต่างถิ่น เรียกว่า เดรา