เพลงกล่อมเด็กชายแดนใต้

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์
เมาะมาวี
ยะรัง

คุณฆูไรมะ สะรีเด๊ะ จากร้านขนมบุงอรายอ เล่าว่า ในปัจจุบัน เพลงกล่อมเด็ก ไม่เป็นที่นิยมกันแล้ว สมัยนี้เด็ก ๆ ดูนิทาน ฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ตกันหมด ตนเองก็ไม่ได้ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ลูก ๆ ฟังเลย แต่ถ้าให้พูดถึงเรื่อง เพลงกล่อมเด็ก ก็จะเป็นเพลงที่แม่และยายของตนร้องให้ฟัง ที่จำได้มีทั้งหมด 3 เพลง

เพลงที่ 1 ชื่อเพลง ซาตู ดูวอ ตีฆอ
ซาตู ดูวอ ตีฆอ อ่าป๊ะ ลีมอ แน ตูโย๊ะ ลาแป
อาเดะ ยางัน กือจีอุมปัด
นันตี ดีบืนชี โอรัง

แปลภาษา
1 2 3 4 5 6 7 8
ลูกอย่านินทา ดูถูกคน
เดี่ยวคนอื่นจะรังเกียจเรา
———————————–
เพลงที่ 2 ชื่อเพลง ติมบัน ติงฆี

ติมบัน ติงฆี (ร้องสองครั้ง)
บีลัง ซูซูป อาตับ
บือลง ตูเมาะฆีฆี
อาเดะ ปันดัย บาจอกีตับ

แปล
ไกวเปล
โยนลูกเล่น นับจาบหลังคาบ้าน
ก่อนที่ฟันจะขึ้น
ลูกอ่านหนังสือออก
—————————–
เพลงที่ 3 ชื่อเพลง ซูโระฮปาปัน ตาเระปาปัน
ซูโระฮปาปัน ตาเระปาปัน
บูวะฮกราญี ดาลัมปราฮู
ซูโระฮมากัน อาเดะมากัน
ซูโระฮฺงายี อาเดะตะตาฮู

คำแปล
ลากเรือมา
ลูกหยีอยู่ในเรือ
ให้ลูกกิน ลูกก็กิน
ให้ลูกเรียน ลูกไม่เข้าใจ

ทั้ง 3 เพลง เป็นเพลงกล่อมเด็กที่สอดแทรกคำสอนให้เด็ก ๆ ฟัง ในปฏิบัติตนดี ๆ

เล่าโดยคุณแวแยนะ แวโดยี เจ้าของร้านบุงอรายอ (จำหน่ายขนมหวาน ขนมขันหมาก)

เรียบเรียงโดย นางกุลวดี สาระพร