ข่าวและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Synergy ฤาดี : ปัตตานี-ญี่ปุ่น-ยุโรป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Synergy ฤาดี : ปัตตานี-ญี่ปุ่น-ยุโรป ในโครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ม.อ.ปัตตานีเดินหน้าเร่งพัฒนาชุดความรู้ “ปัตตานีศึกษา” ในมิติการเรียนรู้ไร้พรมแดน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดประชุม “พัฒนาชุดความรู้ปัตตานีศึกษา” ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนา “ชุดความรู้ปัตตานีศึกษา”

ขอเชิญร่วมงาน SYNERGY ฤาดี : ปัตตานี – ญี่ปุ่น – ยุโรป

ขอเชิญร่วมงาน SYNERGY ฤาดี : ปัตตานี – ญี่ปุ่น – ยุโรป ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดภาพถ่าย Synergy ฤาดี : ปัตตานี-ญี่ปุ่น-ยุโรป 

ประกวดภาพถ่าย Synergy ฤาดี หัวข้อ “เรื่องเล่าจากถนนฤาดี” ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามวิถีจะบังติกอ

ซูกอปอซอ 3 เปิดพื้นที่ให้เรียนรู้ความงดงามของ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ที่ทรงคุณค่าตามวิถีเมืองเก่าจะบังติกอ จังหวัดปัตตานีในเดือนรอมฎอน

บรรยากาศการละศีลอดร่วมกัน ตามวิถีแห่งวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง สร้างความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

บรรยากาศการละศีลอดร่วมกัน ตามวิถีแห่งวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง สร้างความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

ซูกอปอซอ วิถีรอมฎอนอันประเสริฐ 3 โอกาสแห่งการร่วมเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

ซูกอปอซอ วิถีรอมฎอนอันประเสริฐ 3 โอกาสแห่งการร่วมเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ มัสยิดรายอฟาฏอนี จะบังติกอ เมืองปัตตานี

“สว่างแสงแห่งธรรม วันวิสาขบูชา” 18 พฤษภาคม ณ วัดตานีนรสโมสร ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอแผนงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันวิสาขบูชาของจังหวัดปัตตานี กับพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีและเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี โรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองปัตตานี

1 2 3 4